Ana Sayfa > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Kategori

Company: Ummah

12 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Iblis toplam reddedilmesi hedeflerinizden simgesi için taşlanarak üç ayağı, Mina.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Tre shtyllat në Mina që u qëlluan me gurë për të simbolizuar refuzimin total të Iblisit.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Stand Mount Arafat, ya da 'Mount of Mercy' yerini alır Allah önce.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Qëndrimi përpara All-llahut që bëhet në Malin Arafat, ose 'Malin e Mëshirës ".

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Bir Imam tarafından vaaz vaaz. Arafat Dağı nerede onun son hutbe Muhammed vaaz olduğunu.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Predikimi i predikuar nga një Imam. Mali Arafat është vendi ku Muhammedi predikonte Khutben e tij të fundit.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Ay içinde hac, 13 ünde için 8 den başladı.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Muaji në të cilin mund të hyje Haxhi, nga i 8ti në 13tin.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Obedience, an act of worship and submission to God. A duty the Muslim has.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Bindja, një akt i adhurimit dhe nënshtrimit ndaj Allahut. Një detyrë e muslimanit .

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Ceza için o kim Islam, yangınlar korkunç cezası 'cehennem' inanmıyorum.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Dënimi për ata që nuk besojnë në Islam, dënimi i tmerrshëm në zjarr e 'ferr'.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Ödül için üzerinde cennet kıyamet günü bir mümin-İslam. Aynı zamanda arazi içinde Adam ve Hawwa' (Havva) itaatsizlik ve kaldırma 'Cennet' dan önce yaşamış.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Shpërblimi për një besimtar të Islamit në ditën e gjykimit, parajsës. Gjithashtu toka në të cilën Adami dhe Hawwa '(Eva) jetuan përpara mosbindjes dhe largimit prej "Kopshtit te Edenit".

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

İslam'da imanın temeli; Allah'ın varlığı ve birliği.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Njëshmëria dhe uniteti i Allahut, një ide shumë e rëndësishme në Islam.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Allah'ın doksandokuz ismini temsil eden doksandokuz boncuğun dizili olduğu ip.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Nëntëdhjetë e nëntë rruaza lutje që i ndihmojnë muslimanët te mos harrojne Nëntëdhjetë e nëntë emrat e Allahut.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Kıyamet günü Allah hepimizi yargılayacak olan tarih, Iblis (veya şeytan) dahil olmak üzere gün şeytan.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Dita e Gjykimit, ditë në të cilën All-llahu do të na gjykojë të gjithë ne, duke përfshirë edhe Iblisin (ose shejtani), djallin.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Allah'a boyun eğme. Her yaratık ' o kendi (mod) dua ve övgü bilir' derler ki Suresi 24:41.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Dërëzimi tel All-ahu. Thuhet se çdo krijesë "njeh më së miri faljen e vetë (mënyrën e faljes" (Surah 24:41).

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Yaşam sonra death, 'öteki' olarak da bilinir.

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Jeta pas vdekjes, e njohur gjithashtu edhe si "bota e përtejme".

Domain: Religion; Sektör/Alan: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Gönderiler  
Other Blossarys