Home > Blossary: Vision
Vision , visualizing or seeing is an act of eye and brain together. Human being visualize an object in two processes, Vision & Mental. Vision process is done by eye consisting of three abilities of eye ; Acuity , Accommodation & Adaptation. Acuity is the ability of eye to measure accuracy of vision. Acuity lets eye to see detail regulating or controlling lights. The more the light is the better the acuity or vision is. Accommodation is the outcome of muscular functioning of Lens & Iris together to able eye to focus on an object. While, with the ability of Adaption eye adjust itself to different lighting levels. The eye functions over a wide range of light levels and could cope with differences of brightness. Although very high brightness levels may cause blindness due to glare, there will be loss of detail at low light levels. An adjustment from low to high brightness is completed in seconds, but reverse takes minutes. At very high brightness levels there may be some blindness due to glare, and there may be some loss of details at low levels. Eye tends to adjust to the area of highest brightness within the field of view. When a person first enters in to a dark room his or her vision will be poor because of the CONES can't see, but with the RODS taking over the vision will be clearer. Brain does the mental process of visualisation. Brain is the essential part of vision. We can't see anything without brain. Brain, indeed process the data and information fed by eye to let us see or visualise eventually. The region of brain responsible for sight has the area corresponding to the FOVEA and a much smaller area devoted to the PERIPHERY. The images on the RETINA are inverted and transferred left to right and the correction made by the brain. Now, if the brain is upset in any way it makes incorrect interpretations of the data received. Most of the phenomena modify color takes place in brain not in the eye. The way in which we see a surface is largely depend of the intensity and wavelengths of the light it reflects, although nature of the light source may change the appearance of color. We don't have to look at a light source to idea on a an environment, bright or dim, we could idea on same by the appearance of the objects within the field of view. The brain records a image or scene almost simultaneously with actual sighting, but when two lights are flashed together, the one seen by FOVEA appear to flash ahead of what seen by PERIPHERY. The brain is slower in picking up Blue light since eye finds it difficult to focus [ Accommodation ability of eye . Blue lights used in police cars require a lower flashing rate than other colors to let them see clearly.

Category: Science

1 Term

Created by: SharfuddinR

Number of Blossarys: 11

My Terms
Collected Terms

Задню кришку ока. Сітківки підключено безпосередньо до мозку, нервів, які передавати імпульси таким чином, що сітківці є світло чутливі розширення мозку. Задню кришку або сітківки ока, що складається з двох типів фотоелементів рецептор СТРИЖНІВ & КОНУСІВ. Через різні види рецепторів око бачить з рівними об'єкт під широко різні інтенсивності світла. Бачачи дуже ефективно робиться легкої або помірної тінь. Людське око може візуалізувати речей навколо зазвичай за різних умов освітлення. Об'єкт видно в кімнаті, освітлений 100 лампи буде відрізнятися за зовнішнім виглядом дуже мало якщо дев'яносто лампи вимикається. Сітківка налаштовує на низькому рівні освітлення. Для людського ока немає такого поняття, як під або над експозиції, як у випадку з камерою. Чутливість сітківці змін відповідно до різних умов освітлення і вона легко може змінюватися щогодини і будуть порушені хворобою, втоми та інші умови. Гучний звук буде зменшуватися червоний чутливість ока і підвищити чутливість зеленого кольору. Те ж саме може трапитися з сильного смаку & кольорів. Фотоелементів рецептор сітківки бувають двох типів;СТРИЖНІ & КОНУСІВ.

Domain: Life Sciences; Category: Regulatory

Vỏ mặt sau của mắt. Võng mạc kết nối trực tiếp với não bằng dây thần kinh mà truyền xung động một cách võng mạc là một mở rộng nhạy cảm ánh sáng của não. Vỏ mặt sau hoặc võng mạc bao gồm hai loại tế bào thụ thể ảnh, thanh & tế bào hình nón. Bởi vì các loại khác nhau của thụ thể, mắt nhìn thấy với các cơ sở bình đẳng trong cường độ ánh sáng khác nhau rộng rãi. Các nhìn thấy quá hiệu quả thực hiện trong bóng tối nhẹ hoặc vừa phải. Mắt có thể hình dung những thứ xung quanh bình thường dưới các điều kiện khác nhau của ánh sáng. Một đối tượng nhìn thấy trong một căn phòng được thắp sáng bởi đèn 100 sẽ khác nhau trong sự xuất hiện rất ít nếu chín mươi đèn tắt. võng mạc điều chỉnh mức độ ánh sáng thấp. Mắt có là không có những điều như dưới hoặc qua tiếp xúc như trong trường hợp của một máy ảnh. Sự nhạy cảm của những thay đổi võng mạc dưới điều kiện ánh sáng khác nhau và nó có thể dễ dàng thay đổi từ giờ và bị ảnh hưởng bởi bệnh, mệt mỏi và điều kiện khác. Âm thanh lớn sẽ làm giảm độ nhạy màu đỏ mắt và tăng độ nhạy của màu xanh lá cây. Cùng một điều có thể xảy ra với thị hiếu mạnh mẽ & màu sắc.

Domain: Life Sciences; Category: Regulatory

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Запис  
My other Blossarys

Protecting our planet from pollution is the talk ...

Category: Science

By: SharfuddinR

As 2014 football world cup is on lets know some ...

Category: Sports

By: SharfuddinR

Vision , visualizing or seeing is an act of eye ...

Category: Science

By: SharfuddinR

Every business is usually meant for making ...

Category: Business

By: SharfuddinR