Home > Blossary: Fastest Growing Tech Companies

Category: Technology

1 Term

Created by: Marouane937

Number of Blossarys: 58

My Terms
Collected Terms

CEO: Behrooz Abdi Sunnyvale, California của nó nhỏ gyroscopes và gia tốc theo dõi chuyển động trong hàng triệu viên nén, điện thoại, TV điều khiển từ xa và bộ điều khiển trò chơi điện ...

Domain: Technology; Category: Information technology

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Đăng