Home > Blossary: Nitra a jej okolie
Nitra a jej okolie, pamiatky.

Category: Travel

20 Terms

Created by: milada1

Number of Blossarys: 11

My Terms
Collected Terms
English, UK (UE)
Compare Language

Skupina Zobor pôsobí z diaľky ako mohutný vypuklý masív tvarom pripomínajúci dvojicu sopiek. Podobnosť s vulkánom je však len náhodná. Jadro masívu budujú prvotné horniny, najmä hlbinné vyvreliny ...

Domain: Natural environment; Category: Mountains

Nitra je slovenská rieka, prameniaca na juhovýchodných svahoch Lúčanskej Malej Fatry pod vrchom Reváň. Je ľavostranný prítok Váhu, kam sa vlieva pri obci Komoča. Jej dĺžka bola pôvodne 243 km, v roku ...

Domain: Natural environment; Category: Water

Národná kultúrna pamiatka kasáreň obsahuje 13 pamiatkových objektov. Je to 9 murovaných budov niekdajšieho „Šiator tábora" (veliteľská budova, dva dôstojnícke pavilóny, tri obytné budovy, strážnica, ...

Domain: History; Category: European history

Kostol Nanebovzatia Panny Márie s kláštorom nazarénov sa nachádza na úpätí svahu Kalvárie. Sú to pôvodne neskorenesančné objekty z 2. polovice 17. storočia, v neskoršom období prestavané. Kostol má ...

Domain: Travel; History; Category: Travel sites; European history

Kalvária patrí medzi jednu z najvýraznejších dominánt mesta. Nachádza sa v južnej časti mesta. Prvá Kalvária na tomto mieste bola vybudovaná v poslednej tretine 18. storočia. Nachádzala sa mimo ...

Domain: History; Travel; Category: European history; Travel sites

Nitra je jedným z najstarších miest na Slovensku, ktoré vzniklo na siedmych pahorkoch. Dá sa o nej povedať, že predstavuje raj pre archeológov. Okrem bohatej histórie je Nitra známa aj ako centrum ...

Domain: History; Travel; Category: European history; Travel sites

Františkánsky kláštorný komplex dal postaviť biskup Telegdy na mieste staršej kaplnky sv. Petra a Pavla v roku 1630. Svedčí o tom aj kamenný reliéf nad vstupom do kláštora.Kláštorný komplex tvorí ...

Domain: History; Category: European history

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Zemepisný opis jednotlivých pohorí,jaskýň,riek a ...

Category: Geography

By: milada1

Nájdete tu názvy jednotlivých slovenských ...

Category: Health

By: milada1

uccelli di tutto il mondo

Category: Animals

By: milada1

Názvy historických pamiatok,návštevných miest a ...

Category: Travel

By: milada1