Home > Terms > Filipino (TL) > Yawmudin

Yawmudin

Ang Araw ng Paghatol, ang araw kung saan si Ala ay huhukom sa ating lahat, kabilang ang Iblis (o Shaytan), ang satanas.

0
Collect to Blossary

Member comments

You have to log in to post to discussions.

Terms in the News

Featured Terms

Mavel Morilla
  • 0

    Terms

  • 2

    Blossaries

  • 2

    Followers

Industry/Domain: Anatomy Category: Human body

tserebelum

Ang bahagi ng utak sa likod ng ulo sa pagitan ng tserebrum at tangkay ng utak.