Home > Terms > Filipino (TL) > tasbi

tasbi

Siyamnapung-siyam na panalangin na kuwintas na makakatulong sa Muslim upang maalala ang 99 pangalan ng Ala.

0
Collect to Blossary

Member comments

You have to log in to post to discussions.

Terms in the News

Featured Terms

Mavel Morilla
  • 0

    Terms

  • 2

    Blossaries

  • 2

    Followers

Industry/Domain: Religion Category: Catholic church

kapulungang pansimbahan

Isang pulong ng mga bishops ng isang ng iglesiya lalawigan o tirahan ng punong ama (o kahit na mula sa buong mundo, e. G- , Kapulungang pansimbahan ng ...

Contributor

Featured blossaries

Neology Blossary

Category: Languages   1 2 Terms

Top PC games

Category: Technology   1 5 Terms

Browers Terms By Category