Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

1 Term

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Gehoorzaamheid, een daad van aanbidding en onderwerping aan Allah. De plicht die de Moslim is.

Domain: Religion; Category: Islam

Obediencia, un acto de culto y sumision al Allah Un deber de los Musulmanos

Domain: Religion; Category: Islam

De beloning voor een gelovige van de Islam op de dag van oordeel, paradijs. Ook het land waarin Adam en Hawwa' (Eve) in gewoond alvorens hun ongehoorzaamheid en verwijdering van de 'tuin van Eden'.

Domain: Religion; Category: Islam

La compensacion de un creedor en Islam en el dia de Justicia de Dios, paradiso. La tierra tambien donde Adam y Eva habian vivido antes su desobediencia y rechezo del Paradiso.

Domain: Religion; Category: Islam

De straf voor degenen die niet in de Islam, vreselijke straf in de vuren van 'hel geloven'.

Domain: Religion; Category: Islam

La punicion de los que no creen en Islam, punicion horrible del enfero.

Domain: Religion; Category: Islam

De preek gepredikt door Imam. Mount Arafat is waar Muhammed gepredikt zijn laatste khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

El sermon preclamado por un Imam. El Monte Arafat is el lugar donde Muhammed habia proclamado a su ultimo khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

De stand voordat Allah die op Mount Arafat, of de 'Mount of Mercy plaatsvindt".

Domain: Religion; Category: Islam

Ser de pies delante Allah tomando lugar en el Monte Arafat o Monte de Piedad.

Domain: Religion; Category: Islam

De drie pijlers bij Mina te symboliseren de totale verwerping van Iblis worden gestenigd.

Domain: Religion; Category: Islam

Los tres pillares en Mina que son apierrados a simbilozar la recheza total de Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

De mindere bedevaart, met inbegrip van de eerste tawafs en de sa'ys. Het op elk moment van het jaar kan worden afgerond en is ook een onderdeel van Hajj.

Domain: Religion; Category: Islam

Pillar minimo, incluyendo los tawafs iniziales y los say's. Puede ser completado todo timepo y es tambien parte de Haji.

Domain: Religion; Category: Islam

Een het cirkelen van de Kab'ah anti-met de klok mee. Zeven tawafs zijn vereist voor het eerste deel van Hajj en voor ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Un ciclo del Kab'ah a la izquierda. Siete tawafs sont requisidos por la primera parte de Haji e Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Één 420 meter lopen van de heuvel van Safa naar Marwah. De run terug is ook een sa'y. Zeven sa'ys moet voor beide Hajj worden ingevuld en ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Unos metros de distancia desde la colina de Safa a Marwah. El camino atras es tambien un sa'y. Siete dias deben passarse para ambos Haji e Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys