Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

1 Term

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Één 420 meter lopen van de heuvel van Safa naar Marwah. De run terug is ook een sa'y. Zeven sa'ys moet voor beide Hajj worden ingevuld en ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Una carrera de 420 metros desde la colina de Safa hasta Marwah La carrera de vuelta también es un sa'y. Siete sa'ys debe ser completados para Hajj y 'Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

De maand waarin Hajj kan worden ingeslagen, uit de 8e tot de 13e.

Domain: Religion; Category: Islam

El mes en el cual Hajj puede embarcarse, del 8o. al 13o.

Domain: Religion; Category: Islam

De mindere bedevaart, met inbegrip van de eerste tawafs en de sa'ys. Het op elk moment van het jaar kan worden afgerond en is ook een onderdeel van Hajj.

Domain: Religion; Category: Islam

La peregrinación menor, incluyendo los tawafs iniciales y los sa'ys. Puede ser completada en cualquier momento del año y es parte también de Hajj.

Domain: Religion; Category: Islam

Een het cirkelen van de Kab'ah anti-met de klok mee. Zeven tawafs zijn vereist voor het eerste deel van Hajj en voor ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Una revolución del Kab'ah en sentido antihorario. Siete tawafs son requeridos para la primera parte de Hajj y para 'Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

De stand voordat Allah die op Mount Arafat, of de 'Mount of Mercy plaatsvindt".

Domain: Religion; Category: Islam

La batalla ante Alá que toma lugar en el Monte Arafat, o el 'Monte de la Piedad'.

Domain: Religion; Category: Islam

De drie pijlers bij Mina te symboliseren de totale verwerping van Iblis worden gestenigd.

Domain: Religion; Category: Islam

Los tres pilares en Mina que son lapidados en total rechazo a Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

De eenheid en de eenheid van Allah, een zeer belangrijk idee in de Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

El ser uno y la unidad de Alá, una muy importante idea en el Islamismo.

Domain: Religion; Category: Islam

De dag des oordeels, de dag op die Allah ons allemaal zullen beoordelen, met inbegrip van Iblis (of Shaytan), de duivel.

Domain: Religion; Category: Islam

El Día del Juicio, el día en el cual Alá nos juzgará a todos, incluyendo a Iblis (o Shaytan), el diablo.

Domain: Religion; Category: Islam

De preek gepredikt door Imam. Mount Arafat is waar Muhammed gepredikt zijn laatste khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

El sermón que predica un imán. El monte Arafat es el lugar donde Mahoma predicó su último sermón o khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

Negenennegentig gebed kralen dat moslims helpen herinneren de negenennegentig namen van Allah.

Domain: Religion; Category: Islam

Las noventa y nueve cuentas que ayudan a los musulmanes a recordar los noventa y nueve nombres de Alá.

Domain: Religion; Category: Islam

Onderwerping aan Allah. Er wordt gezegd dat ieder schepsel 'zijn eigen (modus van) gebed en lof kent' Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

La sumisión a Allah. Se dice que toda criatura "conoce" su propio modo de orar y alabar Sura 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

De straf voor degenen die niet in de Islam, vreselijke straf in de vuren van 'hel geloven'.

Domain: Religion; Category: Islam

Los castigos para aquellos que no creen en el Islam, espantosos castigos en el fuego del infierno

Domain: Religion; Category: Islam

De beloning voor een gelovige van de Islam op de dag van oordeel, paradijs. Ook het land waarin Adam en Hawwa' (Eve) in gewoond alvorens hun ongehoorzaamheid en verwijdering van de 'tuin van Eden'.

Domain: Religion; Category: Islam

Es la recompensa para un creyente del Islam en el día del juicio, el paraíso. También se refiere al lugar en donde Adán y Hawwa (Eva) vivían antes de su desobediencia y destierro del 'Jardín del Edén'.

Domain: Religion; Category: Islam

Gehoorzaamheid, een daad van aanbidding en onderwerping aan Allah. De plicht die de Moslim is.

Domain: Religion; Category: Islam

Obedience, an act of worship and submission to Allah. A duty the Muslim has.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys