Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

1 Term

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

De drie pijlers bij Mina te symboliseren de totale verwerping van Iblis worden gestenigd.

Domain: Religion; Category: Islam

The three pillars at Mina that are stoned to symbolise the total rejection of Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

De stand voordat Allah die op Mount Arafat, of de 'Mount of Mercy plaatsvindt".

Domain: Religion; Category: Islam

The stand before Allah that takes place on Mount Arafat, or the 'Mount of Mercy'.

Domain: Religion; Category: Islam

De preek gepredikt door Imam. Mount Arafat is waar Muhammed gepredikt zijn laatste khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

The sermon preached by an Imam. Mount Arafat is where Muhammed preached his last khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

Één 420 meter lopen van de heuvel van Safa naar Marwah. De run terug is ook een sa'y. Zeven sa'ys moet voor beide Hajj worden ingevuld en ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

One 420 meter run from the hill of Safa to Marwah. The run back is also a sa'y. Seven sa'ys must be completed for both Hajj and 'Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Een het cirkelen van de Kab'ah anti-met de klok mee. Zeven tawafs zijn vereist voor het eerste deel van Hajj en voor ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

A circling of the Kab'ah anti clockwise. Seven tawafs are required for the first part of Hajj and for 'Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

De mindere bedevaart, met inbegrip van de eerste tawafs en de sa'ys. Het op elk moment van het jaar kan worden afgerond en is ook een onderdeel van Hajj.

Domain: Religion; Category: Islam

'Umrah is a variant of Islamic pilgrimage called the Hajj. The Hajj is of two types: 1. The greater Hajj (Arabic: al-hajj al-akbar) and 2. the lesser Hajj which in Arabic is called ‘Umrah. The greater Hajj is performed in the 12th month of Arabic calendar called Dhu-al-Hijjah while the ‘Umrah can be performed anytime of the year. The greater Hajj is mandatory for every Muslim if he/she can endure it physically and afford it monetarily.

Domain: Religion; Category: Islam

De maand waarin Hajj kan worden ingeslagen, uit de 8e tot de 13e.

Domain: Religion; Category: Islam

The month in which Hajj may be embarked upon, from the 8th to the 13th.

Domain: Religion; Category: Islam

Gehoorzaamheid, een daad van aanbidding en onderwerping aan Allah. De plicht die de Moslim is.

Domain: Religion; Category: Islam

Obedience, an act of worship and submission to Allah. A duty the Muslim has.

Domain: Religion; Category: Islam

De straf voor degenen die niet in de Islam, vreselijke straf in de vuren van 'hel geloven'.

Domain: Religion; Category: Islam

The punishment for those who don't believe in Islam, dreadful punishment in the fires of 'hell'.

Domain: Religion; Category: Islam

De beloning voor een gelovige van de Islam op de dag van oordeel, paradijs. Ook het land waarin Adam en Hawwa' (Eve) in gewoond alvorens hun ongehoorzaamheid en verwijdering van de 'tuin van Eden'.

Domain: Religion; Category: Islam

The reward for a believer of Islam on the day of judgement, paradise. Also the land in which Adam and Hawwa' (Eve) lived in before their disobedience and removal from the 'Garden of Eden'.

Domain: Religion; Category: Islam

De dag des oordeels, de dag op die Allah ons allemaal zullen beoordelen, met inbegrip van Iblis (of Shaytan), de duivel.

Domain: Religion; Category: Islam

The Day of Judgement, the day on which Allah will judge us all, including Iblis (or Shaytan), the devil.

Domain: Religion; Category: Islam

Onderwerping aan Allah. Er wordt gezegd dat ieder schepsel 'zijn eigen (modus van) gebed en lof kent' Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Submission to Allah. It is said that every creature 'knows it's own (mode of) prayer and praise' Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Negenennegentig gebed kralen dat moslims helpen herinneren de negenennegentig namen van Allah.

Domain: Religion; Category: Islam

Ninety-nine prayer beads that help Muslims remember the ninety nine names of Allah.

Domain: Religion; Category: Islam

De eenheid en de eenheid van Allah, een zeer belangrijk idee in de Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

The oneness and unity of Allah, a very important idea in Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys