Pagină de pornire > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Categorie:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Viaţa de după moarte, cunoscută şi ca viaţa de apoi.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Vida después de la muerte, también conocida como 'la muerte'.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Obedienţă, un act de preaslăvire şi supunere faţă de Allah. O datorie a fiecărui musulman.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Obediencia, un acto de culto y sumision al Allah Un deber de los Musulmanos

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Recompensa unui credincios islamic în ziua judecăţii, Paradisul. De asemenea, ţinutul în care Adam şi Eva au trăit înaintea nesupunerii lor şi a izgonirii din Eden.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

La compensacion de un creedor en Islam en el dia de Justicia de Dios, paradiso. La tierra tambien donde Adam y Eva habian vivido antes su desobediencia y rechezo del Paradiso.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Pedeapsa pentru cei care nu cred în Islam, pedeapsă groaznică în focurile Iadului.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

La punicion de los que no creen en Islam, punicion horrible del enfero.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Predica predicată de un Imam. Muntele Arafat este locul în care profetul Muhammed a predicat ultima sa khutbah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

El sermon preclamado por un Imam. El Monte Arafat is el lugar donde Muhammed habia proclamado a su ultimo khutbah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Standul de înaintea lui Dumnezeu, care are loc pe Muntele Arafat, sau "Muntele Mercy".

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Ser de pies delante Allah tomando lugar en el Monte Arafat o Monte de Piedad.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Cei trei piloni de la Mina, care sunt lapidati pentru a simboliza respingerea totală a Diavolului(Iblis}.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Los tres pillares en Mina que son apierrados a simbilozar la recheza total de Iblis.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Pelerinaj mai mică, inclusiv tawafs iniţială şi sa'ys. Acesta poate fi completat în orice moment al anului şi este, de asemenea, o parte a Hajj-ului.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Pillar minimo, incluyendo los tawafs iniziales y los say's. Puede ser completado todo timepo y es tambien parte de Haji.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

O circling de anti Kab'ah sensul acelor de ceasornic. Şapte tawafs sunt necesare pentru prima parte a Hajj-ului şi pentru 'Umrah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Un ciclo del Kab'ah a la izquierda. Siete tawafs sont requisidos por la primera parte de Haji e Umrah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Un metru 420 rula de pe dealul de la Safa Marwah. Partea din spate rula este de asemenea un sa'y. Şapte sa'ys trebuie completat atât pentru Hajj si 'Umrah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Unos metros de distancia desde la colina de Safa a Marwah. El camino atras es tambien un sa'y. Siete dias deben passarse para ambos Haji e Umrah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publicare  
Other Blossarys