Pagină de pornire > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Categorie:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Unicitatea şi unitatea lui Allah, o idee foarte importantă în Islam.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Unicità di Allah, concetto importantissimo dell'Islam.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

99 de rugăciuni care îi ajută pe musulmani să îşi amintească cele 99 de nume ale lui Allah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Novantanove perline che aiutano i musulmani a ricordare i novantanove nomi di Dio.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Pedeapsa pentru cei care nu cred în Islam, pedeapsă groaznică în focurile Iadului.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Punizione per coloro che non credono nell'Islam, terribile punizione nelle fiamme dell'inferno.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Obedienţă, un act de preaslăvire şi supunere faţă de Allah. O datorie a fiecărui musulman.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Obbedienza, atto di venerazione e sottomissione ad Allah. Dovere di ogni musulmano.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Cei trei piloni de la Mina, care sunt lapidati pentru a simboliza respingerea totală a Diavolului(Iblis}.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

I tre pilastri a Mina che sono stati lapidati per simboleggiare il rifiuto totale di Iblis.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Ziua Judecății, ziua în care Allah îi va judeca pe toți drept-credincioșii, incluzându-l pe Iblis (Șeitan), diavolul.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

giorno del giudizio, il giorno in cui Hallah ci giudicherà tutti, incluso Iblis 9o Shaytan9n, il diavolo

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Standul de înaintea lui Dumnezeu, care are loc pe Muntele Arafat, sau "Muntele Mercy".

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Il supporto prima di Allah che si svolge sul Monte Arafat, o il 'Monte della misericordia'.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Un metru 420 rula de pe dealul de la Safa Marwah. Partea din spate rula este de asemenea un sa'y. Şapte sa'ys trebuie completat atât pentru Hajj si 'Umrah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Un 420 tester eseguire dalla collina di Safa al Marwah. La corsa indietro è anche un sa'y. Sette sa'ys deve essere completata per entrambi Hajj e ' Umrah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Lunii în care Hajj pot fi păşit, de la 8 la 13.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Il mese in cui Hajj può essere intrapreso, dall'8 al 13.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

O circling de anti Kab'ah sensul acelor de ceasornic. Şapte tawafs sunt necesare pentru prima parte a Hajj-ului şi pentru 'Umrah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Una circuitazione del Kab'ah anti in senso orario. Sette tawafs sono necessari per la prima parte del Hajj e per ' Umrah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Predica predicată de un Imam. Muntele Arafat este locul în care profetul Muhammed a predicat ultima sa khutbah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Il sermone predicato da un Imam. Monte Arafat è dove Muhammed predicato il suo ultimo khutbah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Pelerinaj mai mică, inclusiv tawafs iniţială şi sa'ys. Acesta poate fi completat în orice moment al anului şi este, de asemenea, o parte a Hajj-ului.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

' Umrah è una variante del pellegrinaggio islamico chiamato Hajj. Hajj è di due tipi: 1. maggiore Hajj (arabo: al-hajj al-akbar) e 2. Hajj minore che in arabo si chiama ' Umrah. Il Hajj più grande viene eseguita nel dodicesimo mese del calendario arabo chiamato Dhu-al-Hijjah mentre il ' Umrah può essere eseguita in qualsiasi momento dell'anno. Maggiore Hajj è obbligatorio per ogni musulmano, se lui/lei può sopportarla fisicamente e permetterselo monetariamente.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Viaţa de după moarte, cunoscută şi ca viaţa de apoi.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Vita dopo la morte, anche conosciuto come 'l'aldilà'.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Supunere lui Allah. Se spune că fiecare creatură ”își cunoaște propria rugăciune și laudă” - Sura 24:41.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Sottomissione ad Allah. Si dice che ogni creatura 'SA è proprio (modalità di) preghiera e lode' Surah 24:41.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publicare  
Other Blossarys