Pagină de pornire > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Categorie:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Cei trei piloni de la Mina, care sunt lapidati pentru a simboliza respingerea totală a Diavolului(Iblis}.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Tre shtyllat në Mina që u qëlluan me gurë për të simbolizuar refuzimin total të Iblisit.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Standul de înaintea lui Dumnezeu, care are loc pe Muntele Arafat, sau "Muntele Mercy".

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Qëndrimi përpara All-llahut që bëhet në Malin Arafat, ose 'Malin e Mëshirës ".

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Predica predicată de un Imam. Muntele Arafat este locul în care profetul Muhammed a predicat ultima sa khutbah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Predikimi i predikuar nga një Imam. Mali Arafat është vendi ku Muhammedi predikonte Khutben e tij të fundit.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Lunii în care Hajj pot fi păşit, de la 8 la 13.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Muaji në të cilin mund të hyje Haxhi, nga i 8ti në 13tin.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Obedienţă, un act de preaslăvire şi supunere faţă de Allah. O datorie a fiecărui musulman.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Bindja, një akt i adhurimit dhe nënshtrimit ndaj Allahut. Një detyrë e muslimanit .

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Pedeapsa pentru cei care nu cred în Islam, pedeapsă groaznică în focurile Iadului.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Dënimi për ata që nuk besojnë në Islam, dënimi i tmerrshëm në zjarr e 'ferr'.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Recompensa unui credincios islamic în ziua judecăţii, Paradisul. De asemenea, ţinutul în care Adam şi Eva au trăit înaintea nesupunerii lor şi a izgonirii din Eden.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Shpërblimi për një besimtar të Islamit në ditën e gjykimit, parajsës. Gjithashtu toka në të cilën Adami dhe Hawwa '(Eva) jetuan përpara mosbindjes dhe largimit prej "Kopshtit te Edenit".

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Unicitatea şi unitatea lui Allah, o idee foarte importantă în Islam.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Njëshmëria dhe uniteti i Allahut, një ide shumë e rëndësishme në Islam.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

99 de rugăciuni care îi ajută pe musulmani să îşi amintească cele 99 de nume ale lui Allah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Nëntëdhjetë e nëntë rruaza lutje që i ndihmojnë muslimanët te mos harrojne Nëntëdhjetë e nëntë emrat e Allahut.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Ziua Judecății, ziua în care Allah îi va judeca pe toți drept-credincioșii, incluzându-l pe Iblis (Șeitan), diavolul.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Dita e Gjykimit, ditë në të cilën All-llahu do të na gjykojë të gjithë ne, duke përfshirë edhe Iblisin (ose shejtani), djallin.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Supunere lui Allah. Se spune că fiecare creatură ”își cunoaște propria rugăciune și laudă” - Sura 24:41.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Dërëzimi tel All-ahu. Thuhet se çdo krijesë "njeh më së miri faljen e vetë (mënyrën e faljes" (Surah 24:41).

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Viaţa de după moarte, cunoscută şi ca viaţa de apoi.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Jeta pas vdekjes, e njohur gjithashtu edhe si "bota e përtejme".

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publicare  
Other Blossarys