Pagină de pornire > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Categorie:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

O circling de anti Kab'ah sensul acelor de ceasornic. Şapte tawafs sunt necesare pentru prima parte a Hajj-ului şi pentru 'Umrah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

A circling of the Kab'ah anti clockwise. Seven tawafs are required for the first part of Hajj and for 'Umrah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Un metru 420 rula de pe dealul de la Safa Marwah. Partea din spate rula este de asemenea un sa'y. Şapte sa'ys trebuie completat atât pentru Hajj si 'Umrah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

One 420 meter run from the hill of Safa to Marwah. The run back is also a sa'y. Seven sa'ys must be completed for both Hajj and 'Umrah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Predica predicată de un Imam. Muntele Arafat este locul în care profetul Muhammed a predicat ultima sa khutbah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

The sermon preached by an Imam. Mount Arafat is where Muhammed preached his last khutbah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Standul de înaintea lui Dumnezeu, care are loc pe Muntele Arafat, sau "Muntele Mercy".

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

The stand before Allah that takes place on Mount Arafat, or the 'Mount of Mercy'.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Cei trei piloni de la Mina, care sunt lapidati pentru a simboliza respingerea totală a Diavolului(Iblis}.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

The three pillars at Mina that are stoned to symbolise the total rejection of Iblis.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Recompensa unui credincios islamic în ziua judecăţii, Paradisul. De asemenea, ţinutul în care Adam şi Eva au trăit înaintea nesupunerii lor şi a izgonirii din Eden.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

The reward for a believer of Islam on the day of judgement, paradise. Also the land in which Adam and Hawwa' (Eve) lived in before their disobedience and removal from the 'Garden of Eden'.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Pedeapsa pentru cei care nu cred în Islam, pedeapsă groaznică în focurile Iadului.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

The punishment for those who don't believe in Islam, dreadful punishment in the fires of 'hell'.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Obedienţă, un act de preaslăvire şi supunere faţă de Allah. O datorie a fiecărui musulman.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Obedience, an act of worship and submission to Allah. A duty the Muslim has.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Unicitatea şi unitatea lui Allah, o idee foarte importantă în Islam.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

The oneness and unity of Allah, a very important idea in Islam.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

99 de rugăciuni care îi ajută pe musulmani să îşi amintească cele 99 de nume ale lui Allah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Ninety-nine prayer beads that help Muslims remember the ninety nine names of Allah.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Supunere lui Allah. Se spune că fiecare creatură ”își cunoaște propria rugăciune și laudă” - Sura 24:41.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Submission to Allah. It is said that every creature 'knows it's own (mode of) prayer and praise' Surah 24:41.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Ziua Judecății, ziua în care Allah îi va judeca pe toți drept-credincioșii, incluzându-l pe Iblis (Șeitan), diavolul.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

The Day of Judgement, the day on which Allah will judge us all, including Iblis (or Shaytan), the devil.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Viaţa de după moarte, cunoscută şi ca viaţa de apoi.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Life after death, also known as 'The afterlife'.

Domain: Religion; Industrie/Domeniu: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publicare  
Other Blossarys