Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Ang Araw ng Paghatol, ang araw kung saan si Ala ay huhukom sa ating lahat, kabilang ang Iblis (o Shaytan), ang satanas.

Domain: Religion; Category: Islam

روز داوری، روزی که در آن خداوند همه ی ما از جمله ابلیس (یا شیطان) را به قضاوت خواهد کشید

Domain: Religion; Category: Islam

Ang gantimpala para sa isang naniniwala a Islam sa araw ng paghuhukom, paraiso. Gayundin ang lupa kung saan si Adam at Hawwa' (Eba) ay nanirahan bago ang kanilang pagsuway at pag-aalis mula sa \"Hardin ng Eden\".

Domain: Religion; Category: Islam

مزد معتقد به اسلام در روز قضاوت، بهشت همچنین سرزمینی که آدم و حوا پیش از نافرمانی و اخراج از جنة العدن در آن می‌زیستند.

Domain: Religion; Category: Islam

Isang 450 metrong takbo mula sa burol ng Sapa patungo sa Marwa. Sa-ay din ang pagtakbo pabalik. Ang pitong sa-ay ay dapat kumpletuhin ng parehong Hads at Umra.

Domain: Religion; Category: Islam

دویدن 420 متر از تپه‌ی صفا تا مروه. دویدن در بازگشت این مسیر نیز جزء سعی است. برای عمره و حج واجب باید هفت بار سعی را به پایان رساند.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang tatlong haligi ng Mina na sinimento upang magsimbolo ng lubos na pagtanggi sa Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

سه ستون در منا که به عنوان نماد طرد ابلیس سنگسار می‌شوند.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang mga pagkakatulad at pagkakaisa ng Ala, isang napaka-mahalagang ideya sa Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

یکتایی و یگانگی خداوند، مفهوم مهمی در اسلام.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang kaparusahan para sa mga hindi naniniwala sa Islam, kakila-kilabot na kaparusahan sa apoy ng\"impyerno\".

Domain: Religion; Category: Islam

عذاب برای کسانی که به اسلام اعتقاد ندارند، عذابی وحشتناک در آتش جهنم.

Domain: Religion; Category: Islam

Pagkamasunurin, ang isang pagkilos ng pagsamba at pagsumite sa Ala. Tungkulin Ang isang Muslim ay.

Domain: Religion; Category: Islam

اطاعت، پرستش و تسلیم در برابر خداوند. وظیفه‌ای که مسلمان بر دوش دارد.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang buwan na kung saan ang hads ay maaaring sumakay ng bapor mula ika-8 hanggang ika-13.

Domain: Religion; Category: Islam

ماهی که حج واجب در آن انجام می شود ، از هشتم تا سیزدهم.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang sermon na iminimisa ng Imam. Ang bundok arapat kung saan ginanap ni Muhammed ang kanyang pinakahuling Kubat.

Domain: Religion; Category: Islam

موعظه توسط امام. عرفات جایی است که محود آخرین خطبه اش را خواند.

Domain: Religion; Category: Islam

Siyamnapung-siyam na panalangin na kuwintas na makakatulong sa Muslim upang maalala ang 99 pangalan ng Ala.

Domain: Religion; Category: Islam

99 دانه برای عبادت که به مسلمانان کمک می کند 99 نام خداوند را به خاطر بسپارند.

Domain: Religion; Category: Islam

Pagpapasakop kay Ala. Sinasabi nito na bawat nilalang ay alam ang kanyang (moda ng) panalangin at pagpuri Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

تسلیم در برابر خدا. گفته که هر مخلوقی که خودش می داند برای عبادت و ستایش آفریده شده است سوره 24:41

Domain: Religion; Category: Islam

Ang mas mababang peregrinasyon, kabilang ang mga unang tawap at ang mga sa-ay. Maaaring itong kumpletuhin sa anumang oras ng taon at isang bahagi din ng Hads.

Domain: Religion; Category: Islam

حجی که فقط شامل طواف و سعی است. می توان در هر زمانی از سال انجام داد و بخشی از حج است.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang pag-ikot ng Kab-a pakaliwa. Ang pitong tawap ay kinanakailangan para sa unang bahagi ng Hads at para sa Umra.

Domain: Religion; Category: Islam

چرخیدن به دور خانه خدا خلاف عقربه های ساعت. هفت دور طواف برای حج واجب و عمره واجب است.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys