Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Ang buwan na kung saan ang hads ay maaaring sumakay ng bapor mula ika-8 hanggang ika-13.

Domain: Religion; Category: Islam

Bulan di mana haji dapat memulai atas, dari 8 sampai 13.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang mas mababang peregrinasyon, kabilang ang mga unang tawap at ang mga sa-ay. Maaaring itong kumpletuhin sa anumang oras ng taon at isang bahagi din ng Hads.

Domain: Religion; Category: Islam

Ziarah kecil, termasuk tawafs awal dan sa'ys. Ini mungkin akan selesai pada setiap saat sepanjang tahun dan juga merupakan bagian dari haji.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang pag-ikot ng Kab-a pakaliwa. Ang pitong tawap ay kinanakailangan para sa unang bahagi ng Hads at para sa Umra.

Domain: Religion; Category: Islam

Sebuah mengelilingi dari searah jarum jam anti Kab'ah. Tujuh tawafs diperlukan untuk bagian pertama dari haji dan umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Isang 450 metrong takbo mula sa burol ng Sapa patungo sa Marwa. Sa-ay din ang pagtakbo pabalik. Ang pitong sa-ay ay dapat kumpletuhin ng parehong Hads at Umra.

Domain: Religion; Category: Islam

Satu 420 meter berjalan dari bukit Safa ke Marwah. jalankan Bagian belakang juga sa'y sebuah. Tujuh sa'ys harus diselesaikan untuk kedua haji dan umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang sermon na iminimisa ng Imam. Ang bundok arapat kung saan ginanap ni Muhammed ang kanyang pinakahuling Kubat.

Domain: Religion; Category: Islam

Khotbah ini dikhotbahkan oleh Imam. Gunung Arafat adalah di mana Muhammad diberitakan khutbah terakhirnya.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang katayuan bago si Allah, na ginanap sa Bundok Arapat o Bundok ng Awa.

Domain: Religion; Category: Islam

Berdiri di hadapan Allah yang terjadi di Gunung Arafat, atau "Gunung Mercy"

Domain: Religion; Category: Islam

Ang tatlong haligi ng Mina na sinimento upang magsimbolo ng lubos na pagtanggi sa Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Tiga pilar di Mina yang dirajam untuk melambangkan penolakan total Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang mga pagkakatulad at pagkakaisa ng Ala, isang napaka-mahalagang ideya sa Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Kesatuan dan persatuan Allah, ide yang sangat penting dalam Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Siyamnapung-siyam na panalangin na kuwintas na makakatulong sa Muslim upang maalala ang 99 pangalan ng Ala.

Domain: Religion; Category: Islam

Sembilan puluh sembilan tasbih bahwa umat Islam membantu mengingat sembilan puluh sembilan nama Allah.

Domain: Religion; Category: Islam

Pagpapasakop kay Ala. Sinasabi nito na bawat nilalang ay alam ang kanyang (moda ng) panalangin at pagpuri Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Penyampaian kepada Allah. Dikatakan bahwa setiap makhluk 'tahu itu sendiri (cara) doa dan pujian' Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang Araw ng Paghatol, ang araw kung saan si Ala ay huhukom sa ating lahat, kabilang ang Iblis (o Shaytan), ang satanas.

Domain: Religion; Category: Islam

Hari kiamat, hari di mana Allah akan menghakimi kita semua, termasuk Iblis Iblis (atau Setan), yang.

Domain: Religion; Category: Islam

Buhay pagkatapos ng kamatayan, na kilala rin bilang \"Ang kabilang-bhay\".

Domain: Religion; Category: Islam

Kehidupan setelah kematian, juga dikenal sebagai 'akhirat'

Domain: Religion; Category: Islam

Ang kaparusahan para sa mga hindi naniniwala sa Islam, kakila-kilabot na kaparusahan sa apoy ng\"impyerno\".

Domain: Religion; Category: Islam

Hukuman bagi mereka yang tidak percaya dalam Islam, hukuman mengerikan dalam api 'neraka'

Domain: Religion; Category: Islam

Pagkamasunurin, ang isang pagkilos ng pagsamba at pagsumite sa Ala. Tungkulin Ang isang Muslim ay.

Domain: Religion; Category: Islam

Ketaatan, suatu tindakan ibadah dan ketundukan kepada Allah. tugas A Muslim.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang gantimpala para sa isang naniniwala a Islam sa araw ng paghuhukom, paraiso. Gayundin ang lupa kung saan si Adam at Hawwa' (Eba) ay nanirahan bago ang kanilang pagsuway at pag-aalis mula sa \"Hardin ng Eden\".

Domain: Religion; Category: Islam

Hadiah untuk umat Islam pada hari penghakiman, surga. Juga tanah di mana Adam dan Hawwa' (Hawa) tinggal di sebelum mereka ketidaktaatan dan penghapusan dari 'Taman Eden'.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys